•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 91. rész

« 90. rész 92. rész »

 
Zsolt 91:1 Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
Zsolt 91:2 Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
Zsolt 91:3 Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
Zsolt 91:4 Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
Zsolt 91:5 Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
Zsolt 91:6 A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
Zsolt 91:7 Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
Zsolt 91:8 Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
Zsolt 91:9 Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
Zsolt 91:10 Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt 91:11 Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
Zsolt 91:12 Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
Zsolt 91:13 Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Zsolt 91:14 Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
Zsolt 91:15 Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
Zsolt 91:16 Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.
 

« 90. rész 92. rész »