•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 46. rész

« 45. rész 47. rész »

Zsolt 46:1 Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak éneke, a halamothra.

Zsolt 46:2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

Zsolt 46:3 Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:

Zsolt 46:4 Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela.

Zsolt 46:5 Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

Zsolt 46:6 Az Isten ő közepette van, nem rendül meg; megsegíti Isten virradatkor.

Zsolt 46:7 Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.

Zsolt 46:8 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Szela.

Zsolt 46:9 Jőjjetek, lássátok az Úr tetteit, a ki pusztaságokat szerez a földön;

Zsolt 46:10 Hadakat némít el a föld széléig; ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben.

Zsolt 46:11 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

Zsolt 46:12 A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk! Szela.

« 45. rész 47. rész »