•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 47. rész

« 46. rész 48. rész »

 
Zsolt 47:1 Az éneklőmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára.
Zsolt 47:2 Ti népek mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval.
Zsolt 47:3 Mert az Úr felséges, rettenetes; nagy király az egész földön.
Zsolt 47:4 Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá.
Zsolt 47:5 Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákób dicsőségét, a kit szeret. Szela.
Zsolt 47:6 Felvonul Isten harsona- szónál, kürtzengés közt az Úr.
Zsolt 47:7 Énekeljetek Istennek, énekeljetek; énekeljetek királyunknak, énekeljetek!
Zsolt 47:8 Mert az egész föld királya az Isten: énekeljetek bölcseséggel.
Zsolt 47:9 Isten uralkodik a nemzetek fölött; Isten ott ül az ő szentségének trónján.
Zsolt 47:10 Népek fejedelmei gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai; magasságos ő igen!
 

« 46. rész 48. rész »