•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 45. rész

« 44. rész 46. rész »

 
Zsolt 45:1 Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.
Zsolt 45:2 Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla.
Zsolt 45:3 Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké.
Zsolt 45:4 Kösd derekadra kardodat vitéz! Dicsőségedet és ékességedet.
Zsolt 45:5 És ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelidségért [és] jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed.
Zsolt 45:6 Nyilaid élesek; népek hullanak alád; a király ellenségeinek szívében.
Zsolt 45:7 Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája.
Zsolt 45:8 Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.
Zsolt 45:9 Mirrha, áloe, kácziaillatú minden öltözeted; elefántcsont palotából zeneszóval vidámítnak téged.
Zsolt 45:10 Királyok leányai a te ékességeid; jobb kezed felől királyné áll ofiri aranyban.
Zsolt 45:11 Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát.
Zsolt 45:12 Szépségedet a király kivánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki!
Zsolt 45:13 Tyrus leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hizelegnek néked.
Zsolt 45:14 Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája.
Zsolt 45:15 Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szűzek [vonulnak] utána, az ő társnői; néked hozzák őket.
Zsolt 45:16 Bevezetik őket örömmel, vígsággal; bemennek a király palotájába.
Zsolt 45:17 Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön.
Zsolt 45:18 Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre; örökkön örökké dicsérnek majd téged a népek!
 

« 44. rész 46. rész »