•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 21. rész

« 20. rész 22. rész »

 
Zsolt 21:1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Zsolt 21:2 Uram, a te erősségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez.
Zsolt 21:3 Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela.
Zsolt 21:4 Sőt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére.
Zsolt 21:5 Életet kért tőled: adtál néki hosszú időt, örökkévalót és végtelent.
Zsolt 21:6 Nagy az ő dicsősége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája.
Zsolt 21:7 Sőt áldássá tetted őt örökké, megvidámítottad őt színed örömével.
Zsolt 21:8 Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme.
Zsolt 21:9 Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyűlölőidet.
Zsolt 21:10 Tüzes kemenczévé teszed őket megjelenésed idején; az Úr az ő haragjában elnyeli őket és tűz emészti meg őket.
Zsolt 21:11 Gyümölcsüket kiveszted e földről, és magvokat az emberek fiai közül.
Zsolt 21:12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki;
Zsolt 21:13 Mert meghátráltatod őket, íved húrjait arczuknak feszíted.
Zsolt 21:14 Emelkedjél fel Uram, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat!
 

« 20. rész 22. rész »