•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 22. rész

« 21. rész 23. rész »

 
Zsolt 22:1 Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.
Zsolt 22:2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
Zsolt 22:3 Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
Zsolt 22:4 Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
Zsolt 22:5 Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
Zsolt 22:6 Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
Zsolt 22:7 De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
Zsolt 22:8 A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
Zsolt 22:9 Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
Zsolt 22:10 Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, [és] biztattál engem anyámnak emlőin.
Zsolt 22:11 Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
Zsolt 22:12 Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.
Zsolt 22:13 Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
Zsolt 22:14 Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
Zsolt 22:15 Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
Zsolt 22:16 Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
Zsolt 22:17 Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
Zsolt 22:18 Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek [s] bámulnak rám.
Zsolt 22:19 Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
Zsolt 22:20 De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
Zsolt 22:21 Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
Zsolt 22:22 Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
Zsolt 22:23 Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
Zsolt 22:24 Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
Zsolt 22:25 Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
Zsolt 22:26 Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
Zsolt 22:27 Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
Zsolt 22:28 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
Zsolt 22:29 Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
Zsolt 22:30 Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.
Zsolt 22:31 Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
Zsolt 22:32 Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

 

« 21. rész 23. rész »