•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 20. rész

« 19. rész 21. rész »

 
Zsolt 20:1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

Zsolt 20:2 Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.

Zsolt 20:3 Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.

Zsolt 20:4 Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.

Zsolt 20:5 Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

Zsolt 20:6 Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót [lobogtassunk:] teljesítse az Úr minden kérésedet!

Zsolt 20:7 Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.

Zsolt 20:8 Ezek szekerekben, amazok lovakban [bíznak;] mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

Zsolt 20:9 Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.

Zsolt 20:10 Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.
 

« 19. rész 21. rész »