•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 9. rész

« 8. rész 10. rész »

 
Péld 9:1 Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván.
Péld 9:2 Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.
Péld 9:3 Elbocsátá az ő leányit, hivogat a város magas helyeinek tetein.
Péld 9:4 Ki tudatlan? térjen ide; az értelem nélkül valónak [ezt] mondja:
Péld 9:5 Jőjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem.
Péld 9:6 Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek, járjatok az eszességnek útán.
Péld 9:7 A ki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat: és a ki feddi a latrot, szégyenére lesz.
Péld 9:8 Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.
Péld 9:9 Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot.
Péld 9:10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
Péld 9:11 Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
Péld 9:12 Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.
Péld 9:13 Balgaság asszony fecsegő, bolond és semmit nem tud.
Péld 9:14 És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein,
Péld 9:15 Hogy hívja az útonjárókat, a kik egyenesen mennek útjokon.
Péld 9:16 Ki együgyű? térjen ide, és valaki esztelen, annak [ezt] mondja:
Péld 9:17 A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!
Péld 9:18 És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak; és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai!

 

« 8. rész 10. rész »