•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 10. rész

« 9. rész 11. rész »

 
Péld 10:1 Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának.
Péld 10:2 Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból.
Péld 10:3 Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét; az istenteleneknek kivánságát pedig elveti.
Péld 10:4 Szegénynyé lesz, a ki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít.
Péld 10:5 Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.
Péld 10:6 Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.
Péld 10:7 Az igaznak emlékezete áldott; a hamisaknak neve pedig megrothad.
Péld 10:8 A bölcs elméjű beveszi a parancsolatokat; a bolond ajkú pedig elveszti magát.
Péld 10:9 A ki tökéletességben jár, bátorsággal jár; a ki pedig elferdíti az ő útát, kiismertetik.
Péld 10:10 A ki szemmel hunyorgat, bántást szerez; és a bolond ajkú elesik.
Péld 10:11 Életnek kútfeje az igaznak szája; az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el.
Péld 10:12 A gyűlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.
Péld 10:13 Az eszesek ajkain bölcseség találtatik; a vessző pedig a bolond hátának [való.]
Péld 10:14 A bölcsek tudományt rejtegetnek; a bolondnak szája pedig közeli romlás.
Péld 10:15 A gazdagnak marhája az ő megerősített városa; szűkölködőknek romlása az ő szegénységök.
Péld 10:16 Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van.
Péld 10:17 A bölcseség megőrizőnek útja életre van; a fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg.
Péld 10:18 A ki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az; és a ki szól gyalázatot, bolond az.
Péld 10:19 A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; a ki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes.
Péld 10:20 Választott ezüst az igaznak nyelve; a gonoszok elméje kevés érő.
Péld 10:21 Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek; a bolondok pedig esztelenségökben halnak meg.
Péld 10:22 Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal [semmi] nem szerez bántást.
Péld 10:23 Miképen játék a bolondnak bűnt cselekedni, azonképen az eszes férfiúnak bölcsen [cselekedni.]
Péld 10:24 A mitől retteg az istentelen, az esik ő rajta; a mit pedig kivánnak az igazak, meg lesz.
Péld 10:25 A mint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való fundamentoma van.
Péld 10:26 Minémű az eczet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, a kik azt elküldötték.
Péld 10:27 Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat; az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek.
Péld 10:28 Az igazaknak reménysége öröm; az istenteleneknek várakozása pedig elvész.
Péld 10:29 Erősség a tökéletesnek az Úrnak úta: de romlás a hamisság cselekedőinek.
Péld 10:30 Az igaz soha meg nem mozdul; de az istentelenek nem lakják a földet.
Péld 10:31 Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet; a gonoszság nyelve pedig kivágatik.
Péld 10:32 Az igaznak ajkai azt tudják, a mi kedves; az istenteleneknek szája pedig a gonoszságot.
 

« 9. rész 11. rész »