•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 8. rész

« 7. rész 9. rész »

 
Péld 8:1 Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát?
Péld 8:2 A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
Péld 8:3 A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
Péld 8:4 Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz [van!]
Péld 8:5 Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
Péld 8:6 Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
Péld 8:7 Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
Péld 8:8 Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
Péld 8:9 Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
Péld 8:10 Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
Péld 8:11 Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek.
Péld 8:12 Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
Péld 8:13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm.
Péld 8:14 Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.
Péld 8:15 Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
Péld 8:16 Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
Péld 8:17 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
Péld 8:18 Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
Péld 8:19 Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
Péld 8:20 Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
Péld 8:21 Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
Péld 8:22 Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen.
Péld 8:23 Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.
Péld 8:24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
Péld 8:25 Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.
Péld 8:26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét.
Péld 8:27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
Péld 8:28 Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;
Péld 8:29 Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
Péld 8:30 Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben.
Péld 8:31 Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségem[et] [lelve ]az emberek fiaiban.
Péld 8:32 És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
Péld 8:33 Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
Péld 8:34 Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
Péld 8:35 Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
Péld 8:36 De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!

 

« 7. rész 9. rész »