•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 14. rész

« 13. rész 15. rész »

 
Péld 14:1 A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
Péld 14:2 A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
Péld 14:3 A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.
Péld 14:4 Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.
Péld 14:5 A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
Péld 14:6 A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.
Péld 14:7 Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
Péld 14:8 Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.
Péld 14:9 A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.
Péld 14:10 A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
Péld 14:11 Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.
Péld 14:12 Van olyan út, [mely] helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Péld 14:13 Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra.
Péld 14:14 Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú.
Péld 14:15 Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
Péld 14:16 A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
Péld 14:17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
Péld 14:18 Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját.
Péld 14:19 Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
Péld 14:20 Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
Péld 14:21 A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az!
Péld 14:22 Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek.
Péld 14:23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
Péld 14:24 A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága [pedig csak] bolondság.
Péld 14:25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.
Péld 14:26 Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke.
Péld 14:27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.
Péld 14:28 A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
Péld 14:29 A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
Péld 14:30 A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.
Péld 14:31 A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn.
Péld 14:32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.
Péld 14:33 Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban [van,] magát [hamar] megismerheti.
Péld 14:34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
Péld 14:35 A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

 

« 13. rész 15. rész »