•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 15. rész

« 14. rész 16. rész »

 
Péld 15:1 Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot.
Péld 15:2 A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki.
Péld 15:3 Minden helyeken [vannak] az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat.
Péld 15:4 A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme.
Péld 15:5 A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes.
Péld 15:6 Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság.
Péld 15:7 A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes.
Péld 15:8 Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki.
Péld 15:9 Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti.
Péld 15:10 Gonosz dorgálás [jő] arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal.
Péld 15:11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve.
Péld 15:12 Nem szereti a csúfoló a feddést, [és] a bölcsekhez nem megy.
Péld 15:13 A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.
Péld 15:14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot.
Péld 15:15 Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma [van.]
Péld 15:16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van.
Péld 15:17 Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség.
Péld 15:18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást.
Péld 15:19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett.
Péld 15:20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját.
Péld 15:21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár.
Péld 15:22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek.
Péld 15:23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében [mondott] beszéd, oh mely igen jó!
Péld 15:24 Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van.
Péld 15:25 A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát.
Péld 15:26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.
Péld 15:27 Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az.
Péld 15:28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt.
Péld 15:29 Messze [van] az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja.
Péld 15:30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat.
Péld 15:31 A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.
Péld 15:32 A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez.
Péld 15:33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.

 

« 14. rész 16. rész »