•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 13. rész

« 12. rész 14. rész »

 
Péld 13:1 A bölcs fiú [enged] atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád.

Péld 13:2 A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.

Péld 13:3 A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.

Péld 13:4 Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik.

Péld 13:5 A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.

Péld 13:6 Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst.

Péld 13:7 Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.

Péld 13:8 Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.

Péld 13:9 Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik.

Péld 13:10 Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.

Péld 13:11 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti [azt.]

Péld 13:12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

Péld 13:13 Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.

Péld 13:14 A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására.

Péld 13:15 Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.

Péld 13:16 Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát.

Péld 13:17 Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás.
Péld 13:18 Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.

Péld 13:19 A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.

Péld 13:20 A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.

Péld 13:21 A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet [Isten.]

Péld 13:22 A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.

Péld 13:23 Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.

Péld 13:24 A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel.

Péld 13:25 Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.
 

« 12. rész 14. rész »


 

« 12. rész 14. rész »