•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 95. rész

« 94. rész 96. rész »

 
Zsolt 95:1 Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
Zsolt 95:2 Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
Zsolt 95:3 Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
Zsolt 95:4 A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
Zsolt 95:5 A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
Zsolt 95:6 Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
Zsolt 95:7 Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
Zsolt 95:8 Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
Zsolt 95:9 A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
Zsolt 95:10 Negyven esztendeig bosszankodtam [e] nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
Zsolt 95:11 A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam [helyére.]
 

« 94. rész 96. rész »