•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 87. rész

« 86. rész 88. rész »

 
Zsolt 87:1 Ének. A Kóráh fiainak zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.

Zsolt 87:2 Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát.

Zsolt 87:3 Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.

Zsolt 87:4 Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.

Zsolt 87:5 És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.

Zsolt 87:6 Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.

Zsolt 87:7 És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.
 

« 86. rész 88. rész »