•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 81. rész

« 80. rész 82. rész »

Zsolt 81:1 Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.

Zsolt 81:2 Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

Zsolt 81:3 Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.

Zsolt 81:4 Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján;

Zsolt 81:5 Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

Zsolt 81:6 Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék [ott,] a mit nem tudtam.

Zsolt 81:7 Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.

Zsolt 81:8 A nyomorúságban segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela.

Zsolt 81:9 Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha te meghallgatnál engem!

Zsolt 81:10 Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

Zsolt 81:11 Én, az Úr vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.

Zsolt 81:12 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.

Zsolt 81:13 Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

Zsolt 81:14 Oh, ha az én népem hallgatna reám, [s] Izráel az én utaimon járna!

Zsolt 81:15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

Zsolt 81:16 Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök.

Zsolt 81:17 És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be téged!

« 80. rész 82. rész »