•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 80. rész

« 79. rész 81. rész »

 
Zsolt 80:1 Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra; Aszáf zsoltára.
Zsolt 80:2 Oh Izráelnek pásztora, hallgass meg, a ki vezérled Józsefet, mint juhnyájat; a ki Kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel!
Zsolt 80:3 Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jőjj el, hogy szabadíts meg minket!
Zsolt 80:4 Oh Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk.
Zsolt 80:5 Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?
Zsolt 80:6 Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könyhullatások árjával itatod meg őket.
Zsolt 80:7 Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk.
Zsolt 80:8 Seregek Istene, állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!
Zsolt 80:9 Égyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.
Zsolt 80:10 Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.
Zsolt 80:11 Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei [olyanok lettek, mint] az Isten czédrusfái.
Zsolt 80:12 Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.
Zsolt 80:13 Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő?
Zsolt 80:14 Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.
Zsolt 80:15 Oh Seregek Istene! kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt!
Zsolt 80:16 És a csemetét, a mit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!
Zsolt 80:17 Elégett a tűzben, levágatott; arczod haragjától elvesznek.
Zsolt 80:18 Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, a kit megerősítettél magadnak,
Zsolt 80:19 Hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket és imádjuk a te nevedet.
Zsolt 80:20 Seregek Ura, Istene! állíts helyre minket; világoltasd a te orczádat, hogy megszabaduljunk!

 

« 79. rész 81. rész »