•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 56. rész

« 55. rész 57. rész »

 
Zsolt 56:1 Az éneklőmesternek a Jónathelem rehokimra; Dávidnak miktámja; mikor megragadták őt a filiszteusok Gáthban.
Zsolt 56:2 Könyörülj rajtam Istenem, mert halandó tátog ellenem és mindennap hadakozván, nyomorgat engem!
Zsolt 56:3 Ellenségeim minden napon tátognak reám: bizony sokan hadakoznak ellenem, oh magasságos [Isten!]
Zsolt 56:4 Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.
Zsolt 56:5 Isten által dicsekedem az ő igéjével; az Istenben bizom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
Zsolt 56:6 Minden nap elforgatják beszédeimet; minden gondolatjok ellenem van, ártalomra.
Zsolt 56:7 Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkaimat lesik, mert kivánják az én lelkemet.
Zsolt 56:8 Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, oh Isten, a népeket!
Zsolt 56:9 Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?
Zsolt 56:10 Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok; így tudom meg, hogy velem van az Isten.
Zsolt 56:11 Dicsérem Istent, az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő igéretéért.
Zsolt 56:12 Istenben bízom, nem félek; ember mit árthatna nékem?
Zsolt 56:13 Tartozom, oh Isten, az én néked tett fogadásaimmal; megadom néked a hálaáldozatokat;
Zsolt 56:14 Mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől; hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában.

 

« 55. rész 57. rész »