•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 38. rész

« 37. rész 39. rész »

 
Zsolt 38:1 Dávid zsoltára emlékeztetőül.
Zsolt 38:2 Uram, haragodban ne fenyíts meg engem; felgerjedésedben ne ostorozz meg engem!
Zsolt 38:3 Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült.
Zsolt 38:4 Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt.
Zsolt 38:5 Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett.
Zsolt 38:6 Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt.
Zsolt 38:7 Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok.
Zsolt 38:8 Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen.
Zsolt 38:9 Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok.
Zsolt 38:10 Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem!
Zsolt 38:11 Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa – az sincs már velem.
Zsolt 38:12 Szeretteim és barátaim félreállanak csapásomban; rokonaim pedig messze állanak.
Zsolt 38:13 De tőrt vetnek, a kik életemre törnek, és a kik bajomra törnek; hitványságokat beszélnek, és csalárdságot koholnak mindennap.
Zsolt 38:14 De én, mint a siket, nem hallok, és olyan vagyok, mint a néma, a ki nem nyitja föl száját.
Zsolt 38:15 És olyanná lettem, mint az, a ki nem hall, és szájában nincsen ellenmondás.
Zsolt 38:16 Mert téged vártalak Uram, te hallgass meg Uram, Istenem!
Zsolt 38:17 Mert azt gondolom: csak ne örülnének rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak ellenem!
Zsolt 38:18 És bizony közel vagyok az eleséshez, és bánatom mindig előttem van.
Zsolt 38:19 Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt.
Zsolt 38:20 De ellenségeim élnek, erősödnek; megsokasodtak hazug gyűlölőim,
Zsolt 38:21 És a kik jóért roszszal fizetnek; ellenem törnek, a miért én jóra törekszem.
Zsolt 38:22 Ne hagyj el Uram Istenem, ne távolodjál el tőlem!
Zsolt 38:23 Siess segítségemre, oh Uram, én szabadítóm!
 

« 37. rész 39. rész »