•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 142. rész

« 141. rész 143. rész »

 
Zsolt 142:1 Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.
Zsolt 142:2 Fenszóval hívom az Urat, fenszóval könyörgök az Úrhoz.
Zsolt 142:3 Kiöntöm előtte panaszomat, kitárom előtte nyomorúságomat,
Zsolt 142:4 Mikor elcsügged bennem a lelkem. Te pedig tudod az én ösvényemet, hogy az úton, a melyen járok, tőrt hánytak elém.
Zsolt 142:5 Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, a ki ismerne; nincsen számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem.
Zsolt 142:6 Hívlak téged, oh Uram; [s ezt] mondom: Te vagy oltalmam [és] örökségem az élőknek földén;
Zsolt 142:7 Figyelmezz esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálamnál!
Zsolt 142:8 Vezesd ki lelkemet a börtönből, hogy magasztaljam a te nevedet! Az igazak vegyenek engem körül, mikor jól teszel majd velem.
 

« 141. rész 143. rész »