•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Prédikátor 11. rész

« 10. rész 12. rész »

 
Préd 11:1 Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt.
Préd 11:2 Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre.
Préd 11:3 Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre; és ha leesik a fa délre vagy északra, a mely helyre leesik a fa, ott marad.
Préd 11:4 A ki a szelet nézi, nem vet az; és a ki sűrű fellegre néz, nem arat.
Préd 11:5 Miképen hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképen vannak a csontok a terhes asszony méhében; azonképen nem tudod az Istennek dolgát, a ki mindeneket cselekszik.
Préd 11:6 Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet; mert nem tudod, melyik jobb, ez-é vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszersmind.
Préd 11:7 Valóban, édes a világosság és jó a mi szemeinkkel néznünk a napot.
Préd 11:8 Mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen; és megemlékezzék a setétségnek napjairól, mert az sok lesz. Valami eljövendő, mind hiábavalóság.

 

« 10. rész 12. rész »