•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Prédikátor 10. rész

« 9. rész 11. rész »

 
Préd 10:1 Mikor a fejedelemnek haragja felgerjed te ellened, a te helyedet el ne hagyjad; mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít.
Préd 10:2 Van egy gonosz, a melyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, a mely a fejedelemtől származik.
Préd 10:3 [Hogy] a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony [sors]ban ülnek.
Préd 10:4 Láttam, hogy a szolgák lovakon [ültek;] a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák.
Préd 10:5 A ki vermet ás, abba beesik; és a ki a gyepűt elhányja, megmarja azt a kígyó.
Préd 10:6 A ki a köveket helyökből kihányja, fájdalmat szenved azok miatt; a ki hasogatja a fát, veszedelemben forog a miatt.
Préd 10:7 Ha a vas megtompul, és annak élit meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni; a bölcseség pedig [minden dolognak] eligazítására nagy előmenetel.
Préd 10:8 Ha megharap a kígyó, a míg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak.
Préd 10:9 A bölcs ember szájának beszédei kedvesek; a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt.
Préd 10:10 Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája [beszédinek] vége gonosz balgatagság.
Préd 10:11 És a bolond szaporítja a szót, [pedig] nem tudja az ember, a mi következik, és a mi utána lesz, kicsoda mondja meg azt néki?
Préd 10:12 A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba sem tud menni.
Préd 10:13 Jaj néked ország, kinek a te királyod gyermek; és a te fejedelmid reggel esznek.
Préd 10:14 Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a [testnek] erejéért és nem az italért.
Préd 10:15 A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház.
Préd 10:16 Vígasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vídámítja meg az élőket: és a pénz szerzi meg mindezeket.
Préd 10:17 Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozd, és a te ágyasházadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj: mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet.

 

« 9. rész 11. rész »