•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 18. rész

« 17. rész 19. rész »

 
Péld 18:1 A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik.
Péld 18:2 Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen.
Péld 18:3 Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás; és a szidalommal a gyalázat.
Péld 18:4 Mély víz az ember szájának beszéde, buzogó patak a bölcseségnek kútfeje.
Péld 18:5 A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben.
Péld 18:6 A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiált.
Péld 18:7 A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre.
Péld 18:8 A susárlónak beszédei hizelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.
Péld 18:9 A ki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, a ki tönkre tesz.
Péld 18:10 Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
Péld 18:11 A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal, az ő gondolatja szerint.
Péld 18:12 A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje; a tisztesség előtt pedig alázatosság van.
Péld 18:13 A ki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos rá nézve.
Péld 18:14 A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?
Péld 18:15 Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres.
Péld 18:16 Az embernek ajándéka szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi őt.
Péld 18:17 Igaza van annak, a ki első a perben; mígnem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt.
Péld 18:18 A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja.
Péld 18:19 A felingerelt atyafiú [erősb] az erős városnál, és [az ilyen] versengések olyanok, mint a vár zárja.
Péld 18:20 A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje; az ő beszédének jövedelmével lakik jól.
Péld 18:21 Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában [van], és a [miképen] kiki szeret azzal élni, [úgy ]eszi annak gyümölcsét.
Péld 18:22 Megnyerte a jót, a ki talált feleséget, és vett jóakaratot az Úrtól!
Péld 18:23 Alázatos kérést szól a szegény; a gazdag pedig keményen felel.
Péld 18:24 Az ember, a kinek [sok] barátja van, széttöretik; de van barát, a ki ragaszkodóbb a testvérnél.

 

« 17. rész 19. rész »