•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

2. Mózes 22. rész

« 21. rész 23. rész »

 
2Móz 22:1 Ha valaki ökröt vagy bárányt lop, és levágja vagy eladja azt: öt barmot fizessen egy ökörért, és négy juhot egy bárányért.
2Móz 22:2 Ha ház-fölverésen kapják a tolvajt, és [úgy] megverik, hogy meghal, nincs vérbűn miatta.
2Móz 22:3 Ha reá sütött a nap, vérbűn van miatta: fizessen; ha nincs néki: adassék el tolvajságáért.
2Móz 22:4 Ha elevenen kapják kezében a lopott jószágot, akár ökör, akár szamár, akár juh: két annyit fizessen érette.
2Móz 22:5 Ha valaki mezőt vagy szőlőt étet le, úgy hogy barmát elereszti, és az a más mezején legel: mezejének javából és szőlőjének javából fizesse meg a kárt.
2Móz 22:6 Ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, a ki a tüzet gyujtotta.
2Móz 22:7 Ha valaki pénzt vagy edényeket ád felebarátjának megőrzés végett, és ellopják annak a férfiúnak házából: ha megtalálják a tolvajt, fizessen kétannyit.
2Móz 22:8 Ha nem találják meg a tolvajt, a ház urát vigyék a bírák eleibe: hogy nem nyújtotta-é ki kezét az ő felebarátja vagyonára.
2Móz 22:9 Akármi bűn dolgában, akár ökör, akár szamár, akár juh, akár ruha, akármi elveszett jószág az, a miről azt mondja: ez az; mindkettőjük ügye a bírák eleibe menjen, és a kit a bírák bűnösnek mondanak, fizessen két annyit az ő felebarátjának.
2Móz 22:10 Ha valaki szamarat, vagy ökröt, vagy bárányt, vagy akármiféle barmot ád az ő felebarátja gondviselése alá, és az elhull, vagy megsérül, vagy elhajtatik, úgy hogy senki sem látta:
2Móz 22:11 Az Úrra való esküvés legyen kettejök közt, hogy nem nyújtotta-é ki kezét felebarátja vagyonára; és ezt fogadja el annak ura, és az semmit se fizessen.
2Móz 22:12 Ha pedig ellopták tőle: megfizesse az urának.
2Móz 22:13 Ha széttépetett, hozza el azt bizonyságul; a széttépettet nem fizeti meg.
2Móz 22:14 Ha pedig valaki kölcsön kér az ő felebarátjától, és az megsérül vagy elhull urának távollétében: fizesse meg a kárt.
2Móz 22:15 Ha ura vele van, nem fizet; ha bérbe adatott, bérébe megy.
2Móz 22:16 Ha valaki hajadont csábít el, a ki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül.
2Móz 22:17 Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.
2Móz 22:18 Varázsló asszonyt ne hagyj életben.
2Móz 22:19 A ki barommal közösül, halállal lakoljon.
2Móz 22:20 A ki isteneknek áldozik, nem csupán az Úrnak, megölettessék.
2Móz 22:21 A jövevényen ne hatalmaskodjál, és ne nyomorgasd azt, mert jövevények voltatok Égyiptom földén.
2Móz 22:22 Egy özvegyet vagy árvát se nyomorítsatok meg.
2Móz 22:23 Ha nyomorgatod azt, és hozzám kiált, meghallgatom az ő kiáltását.
2Móz 22:24 És felgerjed haragom, és megöllek titeket fegyverrel, és a ti feleségeitek özvegyekké lésznek, a ti fiaitok pedig árvákká.
2Móz 22:25 Ha pénzt adsz kölcsön az én népemnek, a szegénynek a ki veled van; ne légy hozzá olyan, mint a hitelező; ne vessetek reá uzsorát.
2Móz 22:26 Ha zálogba veszed a te felebarátod felső ruháját: naplemente előtt visszaadd azt néki:
2Móz 22:27 Mert egyetlen takarója, testének ruhája az: miben háljon? Bizony, ha én hozzám kiált, meghallgatom; mert én irgalmas vagyok.
2Móz 22:28 A bírákat ne szidalmazd, és néped fejedelmét ne átkozd.
2Móz 22:29 Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél; fiaid elsőszülöttét nékem add.
2Móz 22:30 Hasonlóképen cselekedjél ökröddel, juhoddal; hét napig legyen az ő anyjával, a nyolczadik napon nékem add azt.
2Móz 22:31 És szent emberek legyetek én előttem; a mezőn széttépett húst meg ne egyétek; az ebnek vessétek azt.
 

« 21. rész 23. rész »