•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 54. rész

« 53. rész 55. rész »

 
Zsolt 54:1 Az éneklőmesternek, hangszerekkel; Dávid tanítása;
Zsolt 54:2 Mikor a Zifeusok eljöttek, és azt mondák Saulnak: Nem mi nálunk lappang-é Dávid?
Zsolt 54:3 Isten, a te neveddel szabadíts meg engemet, és a te hatalmasságoddal állj bosszút értem!
Zsolt 54:4 Isten, hallgasd meg az én imádságomat, figyelmezz az én szájam beszédeire.
Zsolt 54:5 Mert idegenek támadtak ellenem, és kegyetlenek keresik lelkemet, a kik nem is gondolnak Istenre. Szela.
Zsolt 54:6 Ímé, Isten segítőm nékem, az Úr az én lelkemnek támogatója.
Zsolt 54:7 Bosszút áll az utánam leselkedőkön; a te igazságod által rontsd meg őket.
Zsolt 54:8 Kész szívvel áldozom néked: áldom a te nevedet, Uram, mert jó.
Zsolt 54:9 Mert minden nyomorúságból megszabadított engem, s megpihentette szemeimet ellenségeimen.
 

« 53. rész 55. rész »