•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 50. rész

« 49. rész 51. rész »

 
Zsolt 50:1 Asáf zsoltára. Az Istenek Istene, az Úr szól, és hívja a földet a nap keltétől lenyugtáig.
Zsolt 50:2 A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.
Zsolt 50:3 Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.
Zsolt 50:4 Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét:
Zsolt 50:5 Gyűjtsétek elém kegyeseimet, a kik áldozattal erősítik szövetségemet!
Zsolt 50:6 És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten biró. Szela.
Zsolt 50:7 Hallgass én népem, hadd szóljak! Te Izráel, hadd tegyek bizonyságot rólad; Isten vagyok én, a te Istened.
Zsolt 50:8 Nem feddlek én téged áldozataidért, és hogy égőáldozataid szüntelen előttem vannak.
Zsolt 50:9 [De] nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból;
Zsolt 50:10 Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.
Zsolt 50:11 Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai [tudva vannak] nálam.
Zsolt 50:12 Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
Zsolt 50:13 Avagy eszem-é én a bikák húsát, és a bakoknak vérét iszom-é?
Zsolt 50:14 Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!
Zsolt 50:15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.
Zsolt 50:16 A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?
Zsolt 50:17 Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendelésimet!
Zsolt 50:18 Ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat, társalkodol velök.
Zsolt 50:19 A szádat gonoszságra tátod, és a nyelved csalárdságot sző.
Zsolt 50:20 Leülsz és felebarátodra beszélsz, anyád fiát is megszidalmazod.
Zsolt 50:21 Ezeket teszed és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom [azokat.]
Zsolt 50:22 Értsétek meg ezt, ti Istent felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül:
Zsolt 50:23 A ki hálával áldozik, az dicsőít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

 

« 49. rész 51. rész »