•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Prédikátor 1. rész

« Prédikátor könyve 2. rész »

Préd 1:1 A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei.

Préd 1:2 Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!

Préd 1:3 Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?

Préd 1:4 Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.

Préd 1:5 És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az ő helyére siet, a hol ő [ismét] feltámad.

Préd 1:6 Siet délre, és átmegy észak felé; körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél.

Préd 1:7 Minden folyóvíz siet a tengerbe; mindazáltal a tenger mégis meg nem telik: akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza.

Préd 1:8 Minden dolgok [mint] fáradoznak, senki ki nem mondhatja; nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül.

Préd 1:9 A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt.

Préd 1:10 Van valami, a miről mondják: nézd ezt, új ez; régen volt már száz esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak.

Préd 1:11 Nincs emlékezet az előbbiekről; azonképen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, a kik azután lesznek.

Préd 1:12 Én prédikátor, királya voltam Izráelnek Jeruzsálemben.

Préd 1:13 És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiábavaló foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele.

Préd 1:14 Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiábavalóság, és a léleknek gyötrelme!

Préd 1:15 Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható.

Préd 1:16 Szóltam az én elmémmel, mondván: ímé, én nagygyá lettem, és gyűjtöttem bölcseséget mindazok felett, a kik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcseséget és tudományt!

Préd 1:17 Adtam annakfelette az én elmémet a bölcseségnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme.
 

« Prédikátor könyve 2. rész »


 

« Prédikátor könyve 2. rész »