•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Példabeszédek 30. rész

« 29. rész 31. rész »

 
Péld 30:1 Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.
Péld 30:2 Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.
Péld 30:3 És nem tanultam a bölcseséget, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.
Péld 30:4 Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határit? Kicsoda ennek neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?
Péld 30:5 Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
Péld 30:6 Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.
Péld 30:7 Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
Péld 30:8 A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
Péld 30:9 Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!
Péld 30:10 Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.
Péld 30:11 [Van oly] nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.
Péld 30:12 [Van] nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.
Péld 30:13 [Van] kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!
Péld 30:14 [Van] olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemészszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.
Péld 30:15 A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;
Péld 30:16 A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!
Péld 30:17 A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.
Péld 30:18 E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:
Péld 30:19 A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a leányzóval.
Péld 30:20 Ilyen a paráználkodó asszonynak úta; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.
Péld 30:21 Három [dolog] alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.
Péld 30:22 A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,
Péld 30:23 A gyűlölt asszony alatt, ha [mégis] férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.
Péld 30:24 E négy apró állata [van] a földnek, a melyek bölcsek, elmések:
Péld 30:25 A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;
Péld 30:26 A marmoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;
Péld 30:27 Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;
Péld 30:28 A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.
Péld 30:29 Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.
Péld 30:30 Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;
Péld 30:31 A harczra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.
Péld 30:32 Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.
Péld 30:33 Mert [miképen] a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: [úgy] a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

 

« 29. rész 31. rész »