•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

1. Mózes 15. rész

« 14. rész 16. rész »

 
1Móz 15:1 E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.

1Móz 15:2 És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?

1Móz 15:3 És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.

1Móz 15:4 És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem a ki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.

1Móz 15:5 És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda nékie: Így lészen a te magod.

1Móz 15:6 És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.

1Móz 15:7 És monda néki: Én vagyok az Úr, ki téged kihoztalak Úr-Kaszdimból, hogy néked adjam e földet, örökségedűl.

1Móz 15:8 És monda: Uram Isten, miről tudhatom meg, hogy öröklöm azt?

1Móz 15:9 És felele néki: Hozz nékem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, és egy három esztendős kost, egy gerliczét és egy galambfiat.

1Móz 15:10 Elhozá azért mind ezeket, és kétfelé hasítá azokat, és mindeniknek fele [részét] a másik fele [része] átellenébe helyezteté; de a madarakat nem hasította vala kétfelé.

1Móz 15:11 És ragadozó madarak szállának e húsdarabokra, de Ábrám elűzi vala azokat.

1Móz 15:12 És lőn naplementekor, mély álom lepé meg Ábrámot, és ímé rémülés és nagy setétség szálla ő reá.

1Móz 15:13 És monda [az] [Úr] Ábrámnak: Tudván tudjad, hogy a te magod jövevény lesz a földön, mely nem övé, és szolgálatra szorítják, és nyomorgatják őket négyszáz esztendeig.

1Móz 15:14 De azt a népet, melyet szolgálnak, szintén megítélem én, és annakutánna kijőnek nagy gazdagsággal.

1Móz 15:15 Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.

1Móz 15:16 Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.

1Móz 15:17 És mikor a nap leméne és setétség lőn, ímé egy füstölgő kemencze, és tüzes fáklya, mely általmegyen vala a húsdarabok között.

1Móz 15:18 E napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal, mondván: A te magodnak adom ezt a földet Égyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátes folyóvízig.

1Móz 15:19 A Keneusokat, Kenizeusokat, és a Kadmoneusokat.

1Móz 15:20 A Hittheusokat, Perizeusokat, és a Refeusokat.

1Móz 15:21 Az Emoreusokat, Kananeusokat, Girgazeusokat, és a Jebuzeusokat.

 

« 14. rész 16. rész »