•   0735 500 001

  •   info@kramaba.ro

  • kramaba2015@gmail.com

Habakuk 3. rész

« 2. rész Habakuk próféta könyve »

 
Hab 3:1 Habakuk próféta könyörgése a sigjónóth szerint.
Hab 3:2 Uram, hallám, a mit hirdettél, [és] megrettenék! Uram! Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt! Haragban emlékezzél meg kegyelmességről!
Hab 3:3 Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dícséretével megtelik a föld.
Hab 3:4 Ragyogása, mint a napé, sugarak [támadnak] mellőle; és ott van az ő hatalmának rejteke.
Hab 3:5 Előtte döghalál jár, és nyomaiban forró láz támad.
Hab 3:6 Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok; az ő ösvényei örökkévalók!
Hab 3:7 Bomlani látom Khusán sátrait, reszketnek a Midián-föld kárpitjai!
Hab 3:8 A folyók ellen gerjedt-é fel az Úr? Vajjon a folyókra haragszol-é, vagy a tengerre bőszültél-é fel, hogy lovaidon és diadal-szekereiden robogsz?
Hab 3:9 Csupasz, meztelen a te kézíved, a törzseknek [esküvéssel tett] igéret szerint! Szela. A föld folyókat ömleszt.
Hab 3:10 Látnak téged [és] megrendülnek a hegyek, gátat tör a víz-ár, harsog a hullám, [és] magasra emeli karjait.
Hab 3:11 A nap [és] hold megállnak helyökön czikázó nyilaid fényétől [és] ragyogó kopjád villanásától.
Hab 3:12 Haragodban eltaposod a földet, búsultodban szétmorzsolod a nemzeteket.
Hab 3:13 Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére; szétzúzod a főt a gonosznak házában; nyakig feltakarod az alapjait. Szela!
Hab 3:14 Saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét, a kik berohannak, hogy szétszórjanak engem; ujjonganak, hogy rejtekében emészthetik meg a szegényt.
Hab 3:15 Lovaiddal megtaposod a tengert, a nagy vizek hullámait.
Hab 3:16 Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim; porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim: hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, a mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt.
Hab 3:17 Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.
Hab 3:18 De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vígadok az én szabadító Istenemben.
Hab 3:19 Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet! Az éneklőmesternek, az én hangszereimmel.
 

« 2. rész Habakuk próféta könyve » 

« 2. rész Habakuk próféta könyve »