•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsidók 5. rész

« 4. rész 6. rész »

 
Zsid 5:1 Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
Zsid 5:2 A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
Zsid 5:3 És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
Zsid 5:4 És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a [kit] Isten hív el, miként Áront is.
Zsid 5:5 Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
Zsid 5:6 Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
Zsid 5:7 Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
Zsid 5:8 Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet;
Zsid 5:9 És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
Zsid 5:10 Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak.
Zsid 5:11 A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra.
Zsid 5:12 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre.
Zsid 5:13 Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú:
Zsid 5:14 Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.

 

« 4. rész 6. rész » 

« 4. rész 6. rész »