•   0735 500 001

  •   info@kramaba.ro

  • kramaba2015@gmail.com

1 Timóteus 3. rész

« 2. rész 4. rész »

 
1Tim 3:1 Igaz ez a beszéd: Ha valaki püspökséget kiván, jó dolgot kíván.
1Tim 3:2 Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmatos;
1Tim 3:3 Nem borozó, nem verekedő, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstől ment, nem pénzsóvárgó;
1Tim 3:4 Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel;
1Tim 3:5 (Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)
1Tim 3:6 Ne legyen új ember, nehogy felfuvalkodván, az ördög kárhozatába essék.
1Tim 3:7 Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól; hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essék.
1Tim 3:8 Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók;
1Tim 3:9 Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.
1Tim 3:10 És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek.
1Tim 3:11 Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek.
1Tim 3:12 A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, a kik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják.
1Tim 3:13 Mert a kik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.
1Tim 3:14 Ezeket írom néked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek;
1Tim 3:15 De ha késném, hogy tudd meg, mimódon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége.
1Tim 3:16 És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.
 

« 2. rész 4. rész »


 

« 2. rész 4. rész »