•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

1 Timóteus 2. rész

« 1. rész 3. rész »

 
1Tim 2:1 Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért,
1Tim 2:2 Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
1Tim 2:3 Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt,
1Tim 2:4 A ki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson.
1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
1Tim 2:6 A ki adta önmagát váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében,
1Tim 2:7 A mi végett rendeltettem én hirdetővé és apostollá (igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok), pogányok tanítójává hitben és igazságban.
1Tim 2:8 Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.
1Tim 2:9 Hasonlatosképen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magokat; nem hajfonatokkal és aranynyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel,
1Tim 2:10 Hanem, a mint illik az istenfélelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
1Tim 2:11 Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel.
1Tim 2:12 A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben.
1Tim 2:13 Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva.
1Tim 2:14 És Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe esett:
1Tim 2:15 Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmaradnak a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.

 

« 1. rész 3. rész » 

« 1. rész 3. rész »