•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Róma 12. rész

« 11. rész 13. rész »

 
Róm 12:1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.
Róm 12:3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, a mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.
Róm 12:4 Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:
Róm 12:5 Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai [vagyunk.]
Róm 12:6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint [teljesítsük;]
Róm 12:7 Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító, a tanításban;
Róm 12:8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal [mívelje.]
Róm 12:9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Róm 12:10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők [legyetek.]
Róm 12:11 Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek;] az Úrnak szolgáljatok.
Róm 12:12 A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
Róm 12:13 A szentek szükségeire adakozók [legyetek;] a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Róm 12:14 Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
Róm 12:15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
Róm 12:16 Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
Róm 12:17 Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
Róm 12:18 Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Róm 12:19 Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
Róm 12:20 Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
Róm 12:21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

 

« 11. rész 13. rész »
 

« 11. rész 13. rész »