•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

János III. levele

3Jn 1:1 A presbiter a szeretett Gájusnak, a kit én igazán szeretek.

3Jn 1:2 Szeretett [barátom,] kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.

3Jn 1:3 Mert felettébb örültem, a mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, a mint te az igazságban jársz.

3Ján 1:4 Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

3Jn 1:5 Szeretett [barátom,] híven cselekszel mindenben, a mit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel,

3Jn 1:6 A kik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt; a kiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjokra.

3Jn 1:7 Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól;

3Jn 1:8 Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban.

3Jn 1:9 Írtam a gyülekezetnek; de Diotrefesz, a ki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket.

3Jn 1:10 Ezért, ha odamegyek, felemlítem az ő dolgait, a melyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk; sőt nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és a kik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti.

3Jn 1:11 Szeretett [barátom,] ne a rosszat kövesd, hanem a jót. A ki jót cselekszik, az Istentől van; a ki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent.

3Jn 1:12 Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is; de mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz.

3Jn 1:13 Sok írni valóm volna, de nem akarok tintával és tollal írni néked:

3Jn 1:14 Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.

3Jn 1:15 Békesség néked! Köszöntenek téged a te barátaid. Köszöntsd a barátainkat név szerint.

 

Youtube lista link: Kattintson IDE!