•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 99. rész

« 98. rész 100. rész »

 
Zsolt 99:1 Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek; Kérubokon ül, remegjen a föld!
Zsolt 99:2 Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett.
Zsolt 99:3 Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, – szent az!
Zsolt 99:4 És tisztesség a királynak, a ki szereti a jogosságot! Te megerősítetted az egyenességet; jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban.
Zsolt 99:5 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé; szent ő!
Zsolt 99:6 Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket.
Zsolt 99:7 Felhő-oszlopban szólt vala hozzájok; megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, a melyet adott vala nékik.
Zsolt 99:8 Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájok; de bosszúálló az ő hiábavalóságaik miatt.
Zsolt 99:9 Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén; mert szent az Úr, a mi Istenünk!

 

« 98. rész 100. rész »