•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 98. rész

« 97. rész 99. rész »

 
Zsolt 98:1 Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.
Zsolt 98:2 Tudtul adta az Úr az ő szabadítását; a népek előtt megjelentette az ő igazságát.
Zsolt 98:3 Megemlékezett az ő kegyelméről és Izráel házához való hűségéről; látták a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását.
Zsolt 98:4 Vígan énekelj az Úrnak te egész föld; harsanjatok fel, örvendezzetek és zengedezzetek!
Zsolt 98:5 Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel;
Zsolt 98:6 Trombitákkal és kürtzengéssel vígadozzatok a király, az Úr előtt!
Zsolt 98:7 Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és a kik lakoznak benne.
Zsolt 98:8 A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek
Zsolt 98:9 Az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.
 

« 97. rész 99. rész »