•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 97. rész

« 96. rész 98. rész »

Zsolt 97:1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

Zsolt 97:2 Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.

Zsolt 97:3 Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.

Zsolt 97:4 Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.

Zsolt 97:5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.

Zsolt 97:6 Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.

Zsolt 97:7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.

Zsolt 97:8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

Zsolt 97:9 Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

Zsolt 97:10 A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

Zsolt 97:11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.

Zsolt 97:12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!

 

« 96. rész 98. rész »