•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 9. rész

« 8. rész 10. rész »

 
Zsolt 9:1 Az éneklőmesternek a múthlabbén szerint; Dávid zsoltára.
Zsolt 9:2 Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet.
Zsolt 9:3 Örülök és örvendezek tebenned, zengedezem, oh Magasságos, a te nevedet;
Zsolt 9:4 Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orczád előtt;
Zsolt 9:5 Hogy véghezvitted ítéletemet és ügyemet: az ítélő- székben ültél, mint igaz bíró.
Zsolt 9:6 Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevöket mindörökre kitörölted.
Zsolt 9:7 Az ellenség megszünt, elpusztult örökre; és a városoknak, a miket feldúltál még az emlékezetök is elveszett.
Zsolt 9:8 Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét.
Zsolt 9:9 És ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan.
Zsolt 9:10 És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.
Zsolt 9:11 Azért te benned bíznak, a kik ismerik a te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, a kik keresnek téged.
Zsolt 9:12 Zengjetek az Úrnak, a ki Sionban lakik; hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit.
Zsolt 9:13 Mert számon kéri a [kiontott] vért, megemlékezik rólok, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról.
Zsolt 9:14 Könyörülj rajtam, Uram! lásd meg az én nyomorúságomat, a mely gyűlölőim miatt van, a ki felemelsz engem a halál kapuiból;
Zsolt 9:15 Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban; hadd örvendjek a te szabadításodban.
Zsolt 9:16 Besülyedtek a pogányok a verembe, a melyet ástak; a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt a lábok.
Zsolt 9:17 Megismertetett az Úr, ítéletet hozott; a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgajon. Szela.
Zsolt 9:18 Seolba jutnak a gonoszok, [oda] minden nép, a mely elfeledkezik Istenről.
Zsolt 9:19 Mert a szegény nem lesz végképen elfelejtve, a nyomorultak reménye sem vész el örökre.
Zsolt 9:20 Kelj fel Uram, ne hatalmasodjék el a halandó; ítéltessenek meg a pogányok te előtted!
Zsolt 9:21 Rettentsd meg, Uram, őket; tudják meg a pogányok, hogy halandók ők! Szela.

 

« 8. rész 10. rész »