•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 84. rész

« 83. rész 85. rész »

 
Zsolt 84:1 Az éneklőmesternek, a gittitre; Kóráh fiainak zsoltára.
Zsolt 84:2 Mily szerelmetesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura!
Zsolt 84:3 Kivánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornáczai után; szívem és testem ujjongnak az élő Isten felé.
Zsolt 84:4 A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, – a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!
Zsolt 84:5 Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.
Zsolt 84:6 Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, [s] a te ösvényeid vannak szívében.
Zsolt 84:7 Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.
Zsolt 84:8 Erőről erőre jutnak, [míg] megjelennek Isten előtt a Sionon.
Zsolt 84:9 Uram, Seregeknek Istene! hallgasd meg az én könyörgésemet; hallgasd meg Jákóbnak Istene! Szela.
Zsolt 84:10 Mi paizsunk! Tekints alá, oh Isten, és lásd meg a te felkented orczáját!
Zsolt 84:11 Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer [másutt;] inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!
Zsolt 84:12 Mert nap és paizs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.
Zsolt 84:13 Seregeknek Ura! Boldog ember az, a ki bízik benned.
 

« 83. rész 85. rész »