•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 83. rész

« 82. rész 84. rész »

 
Zsolt 83:1 Ének; Aszáf zsoltára.
Zsolt 83:2 Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál, Isten!
Zsolt 83:3 Mert ímé, háborognak ellenségeid, s gyűlölőid fejöket emelik.
Zsolt 83:4 Néped ellen álnok tanácsot gondolnak s védenczeid ellen terveket szőnek.
Zsolt 83:5 Ezt mondják: Jertek, veszessük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izráel nevét!
Zsolt 83:6 Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel; szövetséget kötöttek ellened:
Zsolt 83:7 Az Edomiták és Ismáeliták sátrai, a Moábiták és Hagarénusok;
Zsolt 83:8 A Gebaliták, Ammoniták és Amálekiták, a Filiszteusok Tyrus lakosaival együtt.
Zsolt 83:9 Az asszir is szövetkezett velök, segítőjévé lettek a Lót fiainak. Szela.
Zsolt 83:10 Úgy bánj velök, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!
Zsolt 83:11 A kik elvesztek vala Endornál, [és] a föld szemetjévé lőnek.
Zsolt 83:12 Tedd őket, fejedelmöket olyanokká, mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és Szalmunát, minden felkentjökkel,
Zsolt 83:13 A kik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait!
Zsolt 83:14 Én Istenem! Tedd őket olyanokká, a milyen a porfelhő, [és] a milyen a polyva a szél előtt;
Zsolt 83:15 Olyanokká, mint a tűz, a mely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, a mely elégeti a hegyeket.
Zsolt 83:16 Így kergesd őket a te szélvészeddel, és forgószeleddel így rettentsd őket!
Zsolt 83:17 Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet!
Zsolt 83:18 Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,
Zsolt 83:19 Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges [Isten] az egész földön.
 

« 82. rész 84. rész »