•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 8. rész

« 7. rész 9. rész »

 
Zsolt 8:1 Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
Zsolt 8:2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.
Zsolt 8:3 A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Zsolt 8:4 Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
Zsolt 8:5 Micsoda az ember – [mondom] – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Zsolt 8:6 Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Zsolt 8:7 Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Zsolt 8:8 Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Zsolt 8:9 Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.
Zsolt 8:10 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!
 

« 7. rész 9. rész »