•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 76. rész

« 75. rész 77. rész »

Zsolt 76:1 Az éneklőmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének.

Zsolt 76:2 Ismeretes az Isten Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

Zsolt 76:3 Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban.

Zsolt 76:4 Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela.

Zsolt 76:5 Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek.

Zsolt 76:6 Kifosztattak a bátor szívűek, álmukat aluszszák, és minden hős kezének ereje veszett.

Zsolt 76:7 A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló.

Zsolt 76:8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád előtt, mikor haragszol?

Zsolt 76:9 Az egekből jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett,

Zsolt 76:10 Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela.

Zsolt 76:11 Mert az emberek haragja megdicsőít téged, miután felövezed végső haragodat.

Zsolt 76:12 Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.

Zsolt 76:13 Mert a fejedelmek gőgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz.

« 75. rész 77. rész »