•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 74. rész

« 73. rész 75. rész »

 
Zsolt 74:1 Aszáf tanítása. Miért vetettél el, oh Isten, teljesen? Miért füstölög haragod a te legelődnek juhai ellen?
Zsolt 74:2 Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, a melyet régen szerzettél és a melyet megváltottál: a te örökségednek részéről, a Sion hegyéről, a melyen lakozol!
Zsolt 74:3 Lépj fel a teljes pusztaságba; mindent tönkre tett az ellenség a szent helyen!
Zsolt 74:4 Támadóid a te gyülekezeted hajlékában ordítanak: jeleiket tűzték fel jelekké.
Zsolt 74:5 Úgy tünnek fel, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira.
Zsolt 74:6 Faragványait már mind összetördelték: fejszékkel és pőrölyökkel.
Zsolt 74:7 Szent helyedet lángba borították; neved hajlékát földig megfertőztették.
Zsolt 74:8 Ezt mondották szívökben: Dúljuk fel őket mindenestől! Felgyújtották Istennek minden hajlékát az országban.
Zsolt 74:9 Jeleinket nem látjuk, próféta nincs többé, és nincs közöttünk, a ki tudná: meddig tart [ez?]
Zsolt 74:10 Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-é az ellenség a te nevedet?
Zsolt 74:11 Miért húzod vissza kezedet, jobbodat? [Vond] ki kebeledből: végezz!
Zsolt 74:12 Pedig Isten az én királyom eleitől fogva, a ki szabadításokat mível e föld közepette.
Zsolt 74:13 Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a czethalak fejeit a vizekben.
Zsolt 74:14 Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek.
Zsolt 74:15 Te fakasztottad fel a forrást és patakot, te száraztottad meg az örök folyókat.
Zsolt 74:16 Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd; te formáltad a világosságot és a napot.
Zsolt 74:17 Te szabtad meg a földnek minden határát: a nyarat és a telet te formáltad.
Zsolt 74:18 Emlékezzél meg erről: ellenség szidalmazta az Urat, s bolond nép káromolta a te nevedet.
Zsolt 74:19 Ne adjad a fenevadnak a te gerliczédnek lelkét; szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképen!
Zsolt 74:20 Tekints a szövetségre; mert telve vannak e földnek rejtekhelyei zsaroló tanyákkal.
Zsolt 74:21 A megrontott ne térjen szégyenvallással vissza; a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet.
Zsolt 74:22 Kelj fel, oh Isten, és védd a te ügyedet; emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, a melylyel naponként illet téged a bolond!
Zsolt 74:23 Ne felejtkezzél el ellenségeidnek szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról, a mely szüntelen nevekedik!
 

« 73. rész 75. rész »