•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 71. rész

« 70. rész 72. rész »

 
Zsolt 71:1 Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
Zsolt 71:2 A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem.
Zsolt 71:3 Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te.
Zsolt 71:4 Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből; a hamisnak és kegyetlennek markából!
Zsolt 71:5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva!
Zsolt 71:6 Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhéből te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen.
Zsolt 71:7 Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erős bizodalmam.
Zsolt 71:8 Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel.
Zsolt 71:9 Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!
Zsolt 71:10 Mert felőlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak,
Zsolt 71:11 Mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa.
Zsolt 71:12 Oh Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre!
Zsolt 71:13 Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!
Zsolt 71:14 Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.
Zsolt 71:15 Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom.
Zsolt 71:16 Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem!
Zsolt 71:17 Oh Isten, gyermekségemtől tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.
Zsolt 71:18 Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet.
Zsolt 71:19 Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?!
Zsolt 71:20 A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, [de] ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.
Zsolt 71:21 Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz [és] megvigasztalsz engem.
Zsolt 71:22 Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje!
Zsolt 71:23 Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál.
Zsolt 71:24 Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.
 

« 70. rész 72. rész »