•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 69. rész

« 68. rész 70. rész »

 
Zsolt 69:1 Az éneklőmesternek a sósannimra; Dávidé.
Zsolt 69:2 Szabadíts meg engemet, oh Isten, mert a vizek lelkemig hatottak.
Zsolt 69:3 Mély sárba estem be, hol meg nem állhatok; feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem.
Zsolt 69:4 Elfáradtam a kiáltásban, kiszáradt a torkom; szemeim elbágyadtak, várván Istenemet.
Zsolt 69:5 Többen vannak fejem hajszálainál, a kik ok nélkül gyűlölnek engem; hatalmasok a vesztemre törők, a kik ellenségeim alap nélkül; a mit nem ragadtam el, azt kell megfizetnem!
Zsolt 69:6 Oh Isten, te tudod az én balgatagságomat, és az én bűneim nyilván vannak te előtted:
Zsolt 69:7 Ne szégyenüljenek meg miattam, a kik te benned remélnek, Uram, Seregeknek Ura! Ne pironkodjanak miattam, a kik téged keresnek, oh Izráelnek Istene!
Zsolt 69:8 Mert te éretted viselek gyalázatot, [és] borítja pironság az én orczámat.
Zsolt 69:9 Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé.
Zsolt 69:10 Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.
Zsolt 69:11 Ha sírok és bőjtöléssel [gyötröm] lelkemet, az is gyalázatomra válik.
Zsolt 69:12 Ha gyászruhába öltözöm, akkor példabeszédül vagyok nékik.
Zsolt 69:13 A kapuban ülők rólam szólanak, és a borozók rólam énekelnek.
Zsolt 69:14 Én pedig néked könyörgök, oh Uram; jókedvednek idején, oh Isten, a te kegyelmed sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel.
Zsolt 69:15 Ments ki engem az iszapból, hogy el ne sülyedjek; hadd szabaduljak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből;
Zsolt 69:16 Hogy el ne borítson a vizek árja, és el ne nyeljen az örvény, és a veremnek szája be ne záruljon felettem!
Zsolt 69:17 Hallgass meg engem, Uram, mert jó a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám;
Zsolt 69:18 És ne rejtsd el orczádat a te szolgádtól; mert szorongattatom nagyon: siess, hallgass meg engem!
Zsolt 69:19 Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt; az én ellenségeimért szabadíts meg engem.
Zsolt 69:20 Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.
Zsolt 69:21 A gyalázat megtörte szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de nem találék.
Zsolt 69:22 Sőt ételemben mérget adnak vala, és szomjúságomban eczettel itatnak vala engem.
Zsolt 69:23 Legyen az ő asztalok előttök tőrré, és a bátorságosoknak hálóvá.
Zsolt 69:24 Setétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak; és az ő derekukat tedd mindenkorra roskataggá.
Zsolt 69:25 Öntsd ki a te haragodat reájok, és a te haragodnak búsulása érje utól őket.
Zsolt 69:26 Legyen az ő palotájok puszta, és az ő hajlékukban ne legyen lakos;
Zsolt 69:27 Mert a kit te megvertél, azt üldözik, és a tőled sujtottak fájdalmát szólják meg.
Zsolt 69:28 Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el.
Zsolt 69:29 Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak.
Zsolt 69:30 Engem pedig, a ki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh Isten, a te segedelmed!
Zsolt 69:31 Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.
Zsolt 69:32 És kedvesebb lesz az Úr előtt az ökörnél, a szarvas és hasadt körmű tuloknál.
Zsolt 69:33 Látják [ezt] majd a szenvedők és örülnek; ti Istent keresők, elevenedjék a ti szívetek!
Zsolt 69:34 Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és az ő foglyait nem veti meg.
Zsolt 69:35 Dicsérjék őt az egek és a föld; a tengerek és a mi csak mozog azokban!
Zsolt 69:36 Mert megtartja Isten a Siont, és megépíti Júdának városait; és ott lakoznak majd és bírni fogják azt.
Zsolt 69:37 És az ő szolgáinak maradékai öröklik azt, és abban laknak majd, a kik szeretik az ő nevét.
 

« 68. rész 70. rész »