•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 65. rész

« 64. rész 66. rész »

 
Zsolt 65:1 Az éneklőmesternek; zsoltár; Dávid éneke.
Zsolt 65:2 Tied a hódolat, a dicséret, oh Isten, a Sionon; és néked teljesítik [ott] a fogadást.
Zsolt 65:3 Oh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test.
Zsolt 65:4 Bűneim erőt vettek rajtam; vétkeinket te bocsásd meg.
Zsolt 65:5 Boldog az, a kit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornáczaidban; hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével!
Zsolt 65:6 Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, idvességünknek Istene; e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma;
Zsolt 65:7 A ki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal;
Zsolt 65:8 A ki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását, és a népek háborgását.
Zsolt 65:9 Félnek is jeleidtől a szélek lakói; a napkelet és nyugot határait megörvendezteted.
Zsolt 65:10 Meglátogatod a földet és elárasztod; nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel; gabonát szerzesz nékik, mert úgy rendelted azt.
Zsolt 65:11 Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod; záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod.
Zsolt 65:12 Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad;
Zsolt 65:13 Csepegnek a puszta legelői és a halmokat vígság övezi.
Zsolt 65:14 A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja; örvendeznek és énekelnek.

 

« 64. rész 66. rész »