•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 6. rész

« 5. rész 7. rész »

 
Zsolt 6:1 Az éneklőmesternek a neginóthra, a seminith szerint; Dávid zsoltára.
Zsolt 6:2 Uram, ne feddj meg engem haragodban, és ne ostorozz engem búsulásodban.
Zsolt 6:3 Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: gyógyíts meg engem Uram, mert megháborodtak csontjaim!
Zsolt 6:4 Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen?
Zsolt 6:5 Térj vissza Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért;
Zsolt 6:6 Mert nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít téged?
Zsolt 6:7 Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat.
Zsolt 6:8 Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt.
Zsolt 6:9 Távozzatok tőlem mind, ti bűnt cselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát.
Zsolt 6:10 Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat.
Zsolt 6:11 Megszégyenül majd és igen megháborodik minden ellenségem; meghátrálnak és megszégyenülnek hirtelen.

 

« 5. rész 7. rész »