•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 59. rész

« 58. rész 60. rész »

 
Zsolt 59:1 Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn [embereket] külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.
Zsolt 59:2 Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!
Zsolt 59:3 Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet;
Zsolt 59:4 Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!
Zsolt 59:5 Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek [ellenem]: serkenj fel előmbe és lásd meg [ezeket!]
Zsolt 59:6 Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela.
Zsolt 59:7 Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.
Zsolt 59:8 Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, [úgy mond], kicsoda hallja meg?
Zsolt 59:9 Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
Zsolt 59:10 Hatalmá[val szemben] te reád vigyázok; mert Isten az én váram.
Zsolt 59:11 Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim [romlását.]
Zsolt 59:12 Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk!
Zsolt 59:13 Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot és hazugságot szólnak.
Zsolt 59:14 Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.
Zsolt 59:15 Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.
Zsolt 59:16 Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.
Zsolt 59:17 Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.
Zsolt 59:18 Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!
 

« 58. rész 60. rész »