•   0735 500 001
  •   info@kramaba.ro | kramaba2015@gmail.com

Zsoltárok 5. rész

« 4. rész 6. rész »

Zsolt 5:1 Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.

Zsolt 5:2 Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!

Zsolt 5:3 Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

Zsolt 5:4 Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.

Zsolt 5:5 Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.

Zsolt 5:6 Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.

Zsolt 5:7 Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.

Zsolt 5:8 Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.

Zsolt 5:9 Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!

Zsolt 5:10 Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.

Zsolt 5:11 Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.

Zsolt 5:12 És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet.

Zsolt 5:13 Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal.

« 4. rész 6. rész »